Kezdőlap

Az Orosházi Baptista Gyülekezet valamikor az 1800-as évek végén alakult. Pontos adat nincs róla,  annyit tudhatunk, hogy eleinte magánházaknál tartották az istentiszteleteket. Első imaházuk a Rákóczi út – Tass utca – Huba utca közé eső részén volt, a Petrik-féle pékség mellett.

A Baptista Gyülekezet épülete a Kohán György utcán

Egyháztörténeti jelentőségű, hogy a Magyarországi Baptista Egyház első nyomtatott énekeskönyvét egy orosházi testvér (Király András) adományából jelentették meg. A nyomtatás Békéscsabán történt, de az előszó alján ott olvashatjuk: Orosháza, 1906. szeptember hó. Az énekeskönyv külön érdekessége, hogy bevezetőjében „Ének-iskola” található a kottaolvasás elsajátításához.

A második világháború után a gyülekezet új istentiszteleti helyre költözött. Egy raktárépületet alakítottak át imaházzá és gondnoki lakássá a korábban Bokányi Dezső, ma Kohán György utca 12. szám alatt. Ez az épület az 1980-as évek végére életveszélyessé vált, így a közösség új imaház építéséről határozott. Az új imaház, melynek átadása 1990-ben volt, ugyanazon a telken épült fel, ahol a korábbi is állt.

Orosházán ritkán volt helyben lelkész, története során először Arad, majd Nagyszalonta, Tótkomlós, Kondoros, Szeged, majd ismét Kondoros lelkipásztorai látták el a szolgálatot.